Waarom Bach Bloesem Remedies voor dieren?

Waarom Bach Bloesem Remedies voor dieren?
Emotionele onbalans bij dieren

Dieren hebben ook gevoelens. Voor dieren kunnen emoties, ervaringen en veranderingen net zo overweldigend zijn als voor mensen (soms misschien nog wel overweldigender). Ook dieren kunnen de weg kwijtraken in het woud van emoties.

Wij hebben als eigenaar niet altijd in de gaten dat bepaalde gedragingen van dieren voortkomen uit emotie van dieren. De meest gevoelde emotie bij dieren is angst. Maar onzekerheid is ook een veel voorkomende emotie. Beide emoties zijn niet altijd als zodanig herkenbaar voor een eigenaar.

'Wij weten allemaal dat een hevige woede-uitbarsting of een schrikreactie allerlei gevolgen kunnen hebben, als alledaagse zaken het lichaam al zo kunnen beïnvloeden, zal een langdurig conflict tussen ziel en lichaam dat op een nog veel serieuzere en veel diepgewortelde manier doen'

Dr. Bach

Waarom Bach Bloesem Remedies voor dieren?

Bach Bloesem Remedies helpen dieren emoties overwinnen en in balans te komen. De Bach Bloesem Remedies helpen dieren de positieve kanten van zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen, angsten en onzekerheden te overwinnen en hierdoor gelukkiger te zijn. Emoties als angst, onrust of depressie weerhouden dieren drempels te overwinnen en hierdoor vrolijker te leven.

De Bach Bloesem Remedies geven het dier kracht om met de situatie om te gaan. Het is een eenvoudige en natuurlijke manier om de emotionele onbalans bij dieren te herstellen. Dieren zijn gevoeliger dan de meeste mensen, hierdoor zijn zij ook sneller uit balans. Maar doordat zij dichter bij hun natuur staan, reageren zij ook juist heel goed op de Bach Bloesem Remedies.

Toepassen Bach Bloesem Remedies bij dieren

Bij het gebruik van de Bach Bloesem Remedies wordt er gekeken naar de emoties die het dier heeft. Hierbij wordt ook gekeken naar de gedragingen die het dier vertoont als reactie op deze emoties. De Bach Bloesem Remedies worden op de emoties én de gedragingen van het betreffende dier afgestemd.