Disclaimer voor bachbloesemsvoordieren.nl

Bach Bloesems voor dieren

Its Ki Healingpraktijk (Kamer van Koophandel: 65191552), verleent u hierbij toegang tot de website bachbloesemsvoordieren.nl en en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Its Ki Healingpraktijk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Its Ki Healingpraktijk spant zich in om de inhoud van bachbloesemsvoordieren.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op bachbloesemsvoordieren.nl aangeboden informatie, teksten, afbeeldingen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De aangeboden informatie teksten, afbeeldingen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Its Ki Healingpraktijk.

In het bijzonder zijn alle prijzen op bachbloesemsvoordieren.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op bachbloesemsvoordieren.nl opgenomen hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kan Its Ki Healingpraktijk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Ook aanvaardt Its Ki Healingpraktijk geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. Externe websites hebben een eigen disclaimer waarna Its Ki Healingpraktijk bij deze verwijst.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie teksten, afbeeldingen en materialen liggen bij Its Ki Healingpraktijk.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Its Ki Healingpraktijk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht waarbij bron vermelding verplicht is), tenzij bij specifieke informatie teksten, afbeeldingen en materialen anders aangegeven is.