Copyright en auteursrechten website

Copyright Its Ki Healingpraktijk

De website www.bachbloesemsvoordieren.nl is eigendom van ©Its Ki Healingpraktijk. Dit betekent dat het copyright ook ligt bij ©Its Ki Healingpraktijk.

Copyright betekent dat alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en materialen liggen bij ©Its Ki Healingpraktijk.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van ©Its Ki Healingpraktijk.

Dit geldt altijd, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht waarbij bron vermelding verplicht is).