Behoren de Bach Bloesem Remedies tot de homeopathie?

Vaak wordt gedacht dat een Bach Bloesem Remedie ook een homeopathisch middel is. Dit is niet het geval.

Dr. Bach homeopathie
Overeenkomst Bach Bloesem Remedies en homeopathie

Maar is wel degelijk een overeenkomst met de homeopathie. Dus de gedachtengang dat Bach Bloesem Remedies homeopathisch zijn, is zo gek nog niet. Dr. Edward Bach werd namelijk geïnspireerd door het boek van Dr. Hahnemann over homeopathie. Maar alleen de gedachtegang achter de werkwijze komt overeen met homeopathie:

‘De persoonlijkheid van het individu is van groter belang bij ziekte dan het lichaam van de patiënt’

Uitgangspunt is dus niet de ziekte van de patiënt, maar de persoonlijkheid.

Verschil Bach Bloesem Remedies en homeopathie

De Bach Bloesem Remedies worden gegeven wanneer bepaalde gemoedstoestanden van een persoonlijkheid die uit balans zijn. De Bloesem Remedies zorgen ervoor dat de betreffende gemoedstoestanden weer in balans komen. Wanneer iemand Bach Bloesem Remedies neemt die op dat moment niet passend zijn bij de gemoedstoestand, hebben deze géén effect. Ze hebben op dat moment géén positief nog een negatief effect, en ook géén bijwerkingen.

Homeopathie is een geneeswijze waarbij aan een zieke zeer gericht doseringen van een bepaalde stof worden toegediend. Wanneer deze stof in grote hoeveelheden aan gezonde personen zouden worden gegeven, zou deze stof de ziekte juist zou veroorzaken.

Dr. Bach was ook geen homeopaat, hij gebruikte alleen hetzelfde uitgangspunt als Dr. Hahnemann.

‘Ziekte kan ons alleen bereiken wanneer we langere tijd uit evenwicht zijn en niet ons ware zelf kunnen zijn’

Dr. Bach

Meer achtergrond informatie lees je op de volgende pagina's:
Wie was Dr. Edward Bach?

 

De Bach Bloesem Remedies dragen de naam van Dr. Edward Bach. Maar wie was Dr. Bach eigenlijk?

De ontdekking van de Bach Bloesem Remedies

 

Een kort verslag van hoe Dr. Bach zijn leven heeft gewijd aan het ontdekken van de Bloesem Remedies.

Wanneer gebruik je de Rescue Remedie voor dieren?

De Bach Rescue Remedie is de bekendste van alle Bloesem Remedies. Maar in welke situatie gebruik je de Rescue Remedie voor dieren?